Preview Mode Links will not work in preview mode

Lužifčák podcast

Lužina neznáša internet a Žifčák akúkoľvek prácu. Preto je len logické, že sa títo dvaja spojili a prinášajú vám svoj podcast, ktorý si pozriete online a je za ním kus roboty.

Nov 21, 2018

Pečené psy, rybičky, prvý sex a dad jokes

Samo Trnka, Mýtická postava slovenských humoristických dejín. Muž, ktorý vyskúšal silné reči a keď neuspel, založil si vlastnú show, vášnivý akvarista a milovník jedla, vína a života všeobecne.

Ak vám zvuk nestačí, časť aj s videom nájdete tu...


Nov 6, 2018

Máme pre vás prvú časť našeho podcastu so svetovo uznávanou matkou a herečkou v jednej osobe Lujzou.

Ak vám zvuk nestačí, časť aj s videom nájdete tu ▶▶▶ Youtube Lujza