Preview Mode Links will not work in preview mode

Lužifčák podcast

Lužina neznáša internet a Žifčák akúkoľvek prácu. Preto je len logické, že sa títo dvaja spojili a prinášajú vám svoj podcast, ktorý si pozriete online a je za ním kus roboty.

Sep 25, 2019

Lásky naše, toto bude super!
Naše pozvanie do Kubovej obývačky totiž prijala Eva Petríčková.
Matka autistického dieťaťa, blogerka a tak všeobecne superžena.

https://www.spoluaut.com/
Transparentný účet Spolu AUT:

IBAN SK86 0900 0000 0051 5569 8805

Celé video tu▶▶▶


Sep 11, 2019

Cele video tu ▶▶▶ http://bit.ly/ytDuklock
 
Lásky, pásky a krásky! Po špeciálnom dieli len pre pantenolov sme si pre vás pripravili lahôdku. Je ňou Dušan Brachna, medzi ľudmi známy pod menom Duklock. Je to jedinec veľmi rozumného typu s prekrásnym zmyslom pre humor. Preto zaujímal Kuba. A...