Preview Mode Links will not work in preview mode

Lužifčák podcast

Lužina neznáša internet a Žifčák akúkoľvek prácu. Preto je len logické, že sa títo dvaja spojili a prinášajú vám svoj podcast, ktorý si pozriete online a je za ním kus roboty.

Mar 30, 2022

Radka je lektorka sexuálnej výchovy a nás prišla vzťahovo sporadkyňovať.

Ak máte záujem podporiť vzdelávanie o sexuálnej výchove, možete prispieť 2% z dane pre občianske združenie Spoločnosť pre plánované rodičovstvo prostredníctvom tohto linku


Mar 23, 2022

Branči je rapper, otec, hudobník a dj. A veľmi fasa chalaň!

Shareujte, lajkujte, podporte nás na patreone. Zaslúžime si to. Teda ak chcete. ❤️▶▶▶ https://www.patreon.com/luzifcak

Pripadne nás môžete pozvať na kávu na https://www.buymeacoffee.com/luzifcak

Môžete nás podporiť aj kúpou Merchu...


Mar 16, 2022

Matúš je novinár, milovník piva a dobrého humoru a tak celkovo veľmi fasa chalaň. Zaslúži si pozornosť. A lásku.

Celé video môžete vidieť na https://youtu.be/jasay5FogbY 

Shareujte, lajkujte, podporte nás na patreone. Zaslúžime si to. Teda ak chcete. ❤️▶▶▶


Mar 9, 2022

Veľmajster Jerry je komik, otec a celkovo veľmo fasa chalaň.

Shareujte, lajkujte, podporte nás na patreone. Zaslúžime si to. Teda ak chcete. ❤️▶▶▶ https://www.patreon.com/luzifcak

Celé video môžete vidieť na https://youtu.be/g9IH2CMERqg

 

Pripadne nás môžete pozvať na kávu na


Mar 2, 2022

Štefan Kurilla. Sensei, učitel, tréner v kurilla budokan. O Aikide ale aj o všetkom možnom sme sa bavili a dobre nám bolo. Vypočujte si.

Shareujte, lajkujte, podporte nás na patreone. Zaslúžime si to. Teda ak chcete. ❤️▶▶▶ https://www.patreon.com/luzifcak

Pripadne nás môžete pozvať na kávu na