Preview Mode Links will not work in preview mode

Lužifčák podcast

Lužina neznáša internet a Žifčák akúkoľvek prácu. Preto je len logické, že sa títo dvaja spojili a prinášajú vám svoj podcast, ktorý si pozriete online a je za ním kus roboty.

Apr 27, 2022

Miška je automobilová pretekárka, automaniačka, menežérka arc bratislava a tak celkovo veľmi fasa baba.

Shareujte, lajkujte, podporte nás na patreone. Zaslúžime si to. Teda ak chcete. ❤️▶▶▶ https://www.patreon.com/luzifcak

Pripadne nás môžete pozvať na kávu na


Apr 20, 2022

Ivan je komik, pisateľ, rapper a spevák. A celkom fasa chalaň.

Celé video tu https://youtu.be/Amkh1FrVfcw

Shareujte, lajkujte, podporte nás na patreone. Zaslúžime si to. Teda ak chcete. ❤️▶▶▶ https://www.patreon.com/luzifcak

Pripadne nás môžete pozvať na kávu na


Apr 13, 2022

Rudi Rus je hudobný vzdelanec, metalový profesor a human resources veliteľ. A inak veľmi fasa chlap. Ľúbte ho.

Shareujte, lajkujte, podporte nás na patreone. Zaslúžime si to. Teda ak chcete. ❤️▶▶▶ https://www.patreon.com/luzifcak

Pripadne nás môžete pozvať na kávu na


Apr 6, 2022

Oliver Valentovič je zakladateľ Aacademy of emergency medicine na slovensku. Fungoval v Sýrii, Afganistane a momentálne pomáha na Ukaine. Fasa chaloš, čo vám povieme.

Celá časť aj s videom https://youtu.be/Pq3UMMYCoqE

Shareujte, lajkujte, podporte nás na patreone. Zaslúžime si to. Teda ak chcete....