Preview Mode Links will not work in preview mode

Lužifčák podcast


Lužina neznáša internet a Žifčák akúkoľvek prácu. Preto je len logické, že sa títo dvaja spojili a prinášajú vám svoj podcast, ktorý si pozriete online a je za ním kus roboty.

Apr 1, 2020

Lásky, je to tu! Jeden z najžiadanejších hostí sa dostavil na natáčanie do nášho tajného Corona vysutého pracoviska. A diel je z toho veľmi zábavný. Dámy a páni: Adam Valček
Užívajte s láskou a čistými rukami.

Sherujte,lajkujte, podporte nás na patreone. Zaslúžime si to. Teda ak chcete. ❤️▶▶▶ https://www.patreon.com/luzifcak