Preview Mode Links will not work in preview mode

Lužifčák podcast


Lužina neznáša internet a Žifčák akúkoľvek prácu. Preto je len logické, že sa títo dvaja spojili a prinášajú vám svoj podcast, ktorý si pozriete online a je za ním kus roboty.

Apr 8, 2020

Dámy a páni, vážení účastníci corona zostaň doma festivalu 2020. Vďaka našim super patreonom tu máte dalšiu epizódu corona spešl edišon. V tejto časti sa, ako sme sľúbili, bude Gabo snažiť odpovedať na otázky z našeho patreonu. aj napriek Kubovej prítomnosti sa mu to dokonca pár krát aj podarí!
Tento diel vznikol len vďaka našim úžasnákom-patreonom. Doba je tažká a vaša podpora nebola nikdy kritickejšia.
Ďakujeme!
Ak sa nás rozhodnete podporiť link nájdete❤️▶▶▶ https://www.patreon.com/luzifcak

Video nájdete na  ►►► https://bit.ly/Luzifcak38SpeslEdison2yt