Preview Mode Links will not work in preview mode

Lužifčák podcast


Lužina neznáša internet a Žifčák akúkoľvek prácu. Preto je len logické, že sa títo dvaja spojili a prinášajú vám svoj podcast, ktorý si pozriete online a je za ním kus roboty.

May 6, 2020

Docent je vzdelanec. Docent je komik. Docent žil v severskej krajine. Docent má rodinu, je zodpovedný otec a skvelý manžel. Docent sa stará o športovcov,a bude sa starať aj o vás. Užite docenta, zapite vodou.

Aj s videom ►►►https://bit.ly/Luzifcak42Docent

Sherujte,lajkujte, podporte nás na patreone. Zaslúžime si to. Teda ak chcete. ❤️▶▶▶ https://www.patreon.com/luzifcak