Preview Mode Links will not work in preview mode

Lužifčák podcast


Lužina neznáša internet a Žifčák akúkoľvek prácu. Preto je len logické, že sa títo dvaja spojili a prinášajú vám svoj podcast, ktorý si pozriete online a je za ním kus roboty.

Jun 2, 2021

Kubo Šimoňák. Kondičný tréner, olympionik, a tak celkovo fasa chalaň.

Časť si môžete pozrieť aj s videom na ►►► http://bit.ly/Luzifcak98KuboSimonak

Sherujte,lajkujte, podporte nás na patreone. Zaslúžime si to. Teda ak chcete. ❤️▶▶▶ https://www.patreon.com/luzifcak

Môžete nás podporiť aj kúpou Merchu ►►► https://Luzifcak.com

Náš dnešný hosť je https://www.instagram.com/jakub_simonak

Sledujte tiež : 

https://www.instagram.com/luzifcak_podcast 

https://www.facebook.com/luzifcak

https://www.instagram.com/gabozifcak/

https://www.instagram.com/kuboluzina/