Preview Mode Links will not work in preview mode

Lužifčák podcast


Lužina neznáša internet a Žifčák akúkoľvek prácu. Preto je len logické, že sa títo dvaja spojili a prinášajú vám svoj podcast, ktorý si pozriete online a je za ním kus roboty.

Mar 25, 2020

Ok deti, situácia je vážna. Všetci sme doma, obžierame posledné suché pečivo, a prahneme po rozptýlení. A kedže si naši úžasní patreoni odhlasovali, že chcú -a sú ochotní zaplatiť -epizódu každý týždeň, my ju dodávame. Corona spešl edišon epizóda prvá je tu pre vás. Ďakujeme! Užívajte s láskou a porozumením.
Ak ak niekedy bol čas na to aby ste nás podporili, je to práve teraz.
Ďakujeme! ❤️▶▶▶ https://www.patreon.com/luzifcak

aj s videom nájdeš na ►►►https://bit.ly/Luzifcak36CoronaSpesl1