Preview Mode Links will not work in preview mode

Lužifčák podcast


Lužina neznáša internet a Žifčák akúkoľvek prácu. Preto je len logické, že sa títo dvaja spojili a prinášajú vám svoj podcast, ktorý si pozriete online a je za ním kus roboty.

Oct 7, 2020

Marcel Forgáč. Moderátor, zabávač, nevlastný brat Juniora, Čekyho a Hudáka. Toho slávnejšieho Hudáka. Užívajte s láskou